Akutt skredfare på Snåsa

Snåsa kommune evakuerer beboere etter varsel om akutt skredfare ved Jørstadelva ved Undset i Snåsa.

OMKJØRING Fv. 322 i Imsdalen, Snåsa er stengt grunnet fare for ras. Evakuering av et gårdsbruk er iverksatt av kommunen. Vegen er stengt mellom krysset til Kleivmoen og Gifstad. Omkjøring er fv. 763 ved Rein til Vimoen og videre til Kjenstad  

NAMDALSAVISA

SNÅSA: I følge NVE er skredfaren nå overhengende. Kommunen og lokalt politi har besluttet evakuering for de berørte - og den er iverksatt.

Fylkesveg 322 stengt

Ifølge kommunens nettsider vil Fylkesveg 322 (Imsdalsvegen) som går gjennom området kunne bli berørt av et eventult ras. Vegen er nå stengt og omkjøring er skiltet.

Vegen er stengt mellom krysset til Kleivmoen  og Gifstad. Omkjøring er Fv. 763 ved Rein til Vimoen og videre til Kjenstad.

Stengningen antas å vare ut uke 50, opplyser Statens vegvesen.

- Vi følger situasjonen nøye, og ber trafikantene kjøre forsiktig og følge våre anvisninger, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Magne Steiner Malmo.

Ber om at det utvises forsiktighet

Kommunen understreker at dette er en alvorlig situasjon.

- Vi ber om at det utvises forsiktighet i området og at oppsatte sperringer respekteres, er rådet kommunen gir sine innbyggere.

Ifølge adressa.no skal den akutte faren gjelde én husstand med to personer, som nå må evakueres.

Fra NVEs side vil det igangsettes stabiliserende tiltak i grunnen (motfylling) så raskt som mulig.

Oppdaget kvikkleire

Det har de siste dagene vært kraftig regn og snøsmelting i Trøndelag. NVE opplyser at det nylig ble oppdaget kvikkleire i området som skråner ned mot elva og at det er blitt målt sterk erosjon.

- Prøvene viser veldig dårlig stabilitet opp mot bebyggelse.Vi synes det er ubehagelig at det renner mye vann der og at det er bebyggelse på toppen. Det foregår erosjon og glidninger i skråningen, sier Mads Johnsen, sjefingeniør i NVE til adressa.no.

NVE skal bore mer i området neste uke.