Dobbeltdrapsmann blir ikke prøveløslatt

Steinkjermannen som drepte både samboer og stedatter har fått avslag på sin søknad om prøveløslatelse.

  Foto: anb

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mannen ble i 2003 dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år for voldtekt, drap og likskjending av stedatteren på 11 år.

Mannen drepte i 1987 også sin daværende samboer i Namsos, og ble den gang dømt til ti års fengsel uten forvaring.

Avslag for andre gang

Det var i november at 53-åringen begjærte seg prøveløslatt i tingretten, noe påtalemyndigheten motsatte seg .

Avslaget på prøveløslatelse er den andre i rekken for 53-åringen. Den forvaringsdømte mannens første søknad om prøveløslatelse etter å ha sonet minstetiden av forvaringsstraffen på 21 år, ble også avslått av Sør-Trøndelag tingrett.

Dette skjedde i februar 2014. Også den gang mente dommerne at samfunnet måtte vernes mot dobbeltdrapsmannen, skriver Adressa.no

Har sonet 14 år

Mannen har nå sonet 14 år av dommen. På grunnlag av nye undersøkelser utført av spesialister innen psykiatri, mener retten at det er fare for at mannen kan utføre nye volds- og seksualforbrytelser ved en prøveløslatelse nå.