Høyre ble stående alene om nei til Nexans-kjøpet

Høyres fire representanter var de eneste som stemte nei da Namsos kommunestyre torsdag kveld vedtok å kjøpe Nexans-anlegget for 28 millioner kroner.

UENIGE Ordfører Arnhild Holstad (Ap) og varaordfører Amund Lein (H) var uenige i synet på kjøpet av Nexans-anlegget for 28 mill. foto: bjørn tore ness  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi er alle enige om målet, men vi er uenige om vegen dit. Vi er ikke bekvem med at det brukes så mye penger. Kommunen vil slippe langt billigere unna om private aktører inviteres med på et spleiselag, sa varaordfører Amund Lein (H) da han argumenterte mot kjøpet.

Fra de andre partiene kom det klare synspunkt om kjøp og at det ikke utelukket privat engasjement. Og flere åpnet for mulig omregulering.

– Vi skal ta en diskusjon med private aktører og vi skal samarbeide klokt og godt. Det kan åpne seg mange muligheter på ei fantastisk tomt, sa ordfører Arnhild Holstad (Ap).