Forslag om sommerstenging i Kolvereid barnehage

Møter massiv motstand

Forslaget om fire uker sommerstenging av Nærøy kommunes største barnehageavdeling med 114 unger møter massiv motstand. FAU-lederen frykter flukt til private barnehager.

VANSKELIG Leder Lena Kristoffersen (til venstre) og Marte Volden i FAU Kolvereid barnehage frykter det blir vanskelig for Sander Røed Kristoffersen og Marie Kristoffersen Nordahl og de andre ungene til sommeren.  Foto: Sturla Nordbøe

Det rimer dårlig med politikernes fagre ord om en «attraktiv kommune»

Lena Kristoffersen, Leder i FAU
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Leder i FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) Lena Kristoffersen og styremedlem Marte Volden slår nå alarm om budsjettforslaget fra rådmannen. Dersom kommunestyret vedtar forslaget i budsjettmøtet 16. desember, vil endringen skape store problemer for en masse foreldre.