Prioritering av spillemidler

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Kommunestyret i Namsos har vedtatt følgende prioriteringer av søknader om spillemidler:

Ordinære anlegg

1. Kunstgressbane, Spillum, 2. Rehabilitering av lysanlegg, storheisen i Bråten, 3. Rehabilitering av gulv, Namsoshallen, 4. Nye baneskillere i Oasen, 5. Snøproduksjonsutstyr, Spillum skistadion, 6. Snøproduksjonsanlegg, Bråten skisenter, 7. Orienteringskart, Engan-Meosen, 8. Snøproduksjonsanlegg, Namsos skisenter, 9. Rehabilitering av 100 meters skytebane, Klinga, 11. Tråkkemaskingarasje, 12. Rehabilitering av den gamle Namsoshallen, 13. Orienteringskart, Bymarka sør, 14. Lager og garasje, Namsos skisenter, 15. Lager og garasje, Bangsund IL, 16. Turkart, Otterøya, 17. Rehabilitering av skitrekket, Bråten, 18. Innendørs løpestripe, Namsoshallen.

Nærmiljøanlegg

1. Tursti, jernbanesporet, sentrum til Høknesøra, 2. Tursti. Havikvatnet-Svartfjellet, 3. Sprintkart, sentrum-Seterdalen-Vika-Guldholmstranda, 4. Rundbaneløype/XC, sykkel, Bråten.

Livsglad omsorg

NAMSOS: Etter forslag fra Venstre har et enstemmig kommunestyre i Namsos vedtatt å be rådmannen utrede mulighetene for at Namsos helsehus og kommunens bo- og velferdssentre blir godkjente som livsglade institusjoner for eldre.

Ja til carport

NAMSOS: Det blir bygget en carport ved Namsos bo- og velferdssenter for de heimebaserte tjenestene neste år. Under budsjettbehandlinga i kommunestyret fikk SV enstemmig oppslutning for sitt forslag om å 750.000 kroner av disposisjonsfondet til dette formålet.