Vil ha en samfunnsplanlegger

«Nye» Namsos kommune er på jakt etter sin første ansatte. Stillinga som samfunnsplanlegger er lyst ut og skal bemannes så fort som mulig – nesten tre år før storkommunen blir etablert.

Tre blir en Arbeidet med å slå sammen Namsos, Namdalseid og Fosnes er godt i gang og rådmennene Gunnar Lien (til venstre), Rønnaug Aaring og Kjell Einvik har forventninger til samfunnsplanleggeren som skal ansettes.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det skjer noe i nykommunen, det er ikke bare drøftinger. Samfunnsplanleggeren vil få en viktig rolle i arbeidet med å «bygge» den nye kommunen, sier Namsos-rådmann Gunnar Lien.

Stillinga ønskes besatt av en person med planfaglig kompetanse.


 

– Vedkommende skal koordinere og hente ut det beste fra planverket i de tre kommunene. Våre kommuneplaner er av ulik dato og det er en viktig jobb som skal gjøres, sier Fosnes-ordfører Rønnaug Aaring.

Den neste stillinga som skal lyses ut i «nye» Namsos er jobben som rådmann med mål om tilsetting fra 1. august.