FAU mener skolene er akterutseilt på digital kompetanse

– Må være i takt med tida

FAU ved Kolvereid skole etterlyser økt satsing på digital kompetanse, og er kritiske til planene i kommunen.

DIGITAL FRAMTID? Øyvind Nordstrand (til venstre) og Tom Roger Moen i FAU ved Kolvereid skole etterlyser en plan for digital framtid ved den nye barneskolen som skal bygges. FOTO: STURLA NORDBØ 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Digital kompetanse er definert som en basisferdighet i skolen. Det betyr sidestilt med for eksempel lesing og skriving. Dette gir noen svært viktige premisser for skolen, både når det gjelder utstyr og kompetanse, skriver Øyvind Nordstrand i et innspill fra FAU.

– Stiller andre krav

De sier bakgrunnen for innspillet er at de er opptatt av at skolen må være i takt med tida, og speile samfunnet.

– Den teknologiske utviklinga i samfunnet har de siste årene gått svært raskt, og sånn kommer det til å fortsette, skriver de, og påpeker at det ikke handler kun om å lære elevene å bruke en pc.

– Det handler om å håndtere og bruke digitale hjelpemidler og verktøy, samt forholde seg til informasjon og kommunikasjon i det samfunnet vi lever i.

Foreldrerådet mener kunnskaper og ferdigheter som å lære seg å lære og å skaffe informasjon stiller helt andre krav til skole og heim i dag enn for få år siden. Derfor mener de at det er viktig at barna får bredere digital kompetanse.

– Digitaliseringa av samfunnet setter i økende grad preg på hverdagen vår, og Kolvereid skole er av ulike grunner noe akterutseilt på området, står det i innspillet fra FAU.

Skuffet over planene

FAU mener bygging av den nye skolen gir kommunen en god mulighet til å gjøre noe med manglene de skisserer. De mener bygg og infrastruktur må tilrettelegges for nye, digitaliserte tider, samtidig som det må sørges for tilstrekkelig digital kompetanse i staben.

Arbeidet med budsjett og økonomiplan er godt i gang i kommunen, og fredag er det klart for kommunestyre.

FAU er skuffet over det de leser i budsjettforslaget og forslag til økonomiplan.

– Vi ser ingenting som indikerer at det gjøres bevisste prioriteringer om digital kompetanse og teknologiske behov. Tvert imot leser vi at planen er at det meste skal være som før, men at vi må regne med trangere økonomi og nedskjæringer.

Dette bekymrer foreldrerådet, og de stiller og spørsmål ved at de har liten kjennskap til prosessen med planlegginga av nye Kolvereid skole.

– Dette er noe vi i FAU ved Kolvereid skole har hatt svært begrenset innsyn i det siste året, heter det i innspillet.