2,5 millioner til ny kai

Fylkesrådet bevilger penger til industrikai på Terråk.

Industrikai: I 2013 gikk hjørnesteinsbedriften Bindalsbruket konkurs. Nå har fylkesrådet bestemt å bevilge 2,5 millioner til industrikai på området. 

NAMDALSAVISA

TERRÅK: Britt Helstad, ordfører i Bindal, sier hun er svært glad for midlene til industrikai.

– Vi setter umåtelig stor pris denne bevilgninga, den er svært viktig for utvikling av næringslivet i Bindal kommune i framtida, sier hun.

Gladnyheten er det Nordland fylkeskommune som melder om på sine nettsider.

Fylkesrådet påpeker at Bindal ble hardt rammet da hjørnesteinsbedriften Bindalsbruket AS gikk konkurs, og de mener derfor at det er svært viktig å støtte kommunen i arbeidet med å bygge opp ny næringsvirksomhet.

– Ei havneutbygging med kai på Terråk har vært etterspurt av kommune, næringsliv og lokalbefolkning i flere år. Utbygging av infrastrukturen kan bidra til nye etableringer, flere arbeidsplasser og bygge opp under omstillingsarbeidet som pågår i kommunen. Vi er svært fornøyd med å kunne bidra i denne prosessen, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).

– Utbygginga er også med på å realisere de nasjonale målsettingene om mer sjøtransport, noe som er gunstig både for miljøet og trafikkavvikling.