Strenge begrensninger på vinterjakt på rype

Statskog stenger store områder for jakt – og de åpne jaktområdene reguleres med kvoter.

STENGER Statskog konkluderer med å stenge store områder for vinterjakt. De begrensede områdene som holdes åpne reguleres med kvoter på en til to ryper.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NAMDALSAVISA

NAMSOS: - Vi bruker den kunnskapen vi har, og legger til grunn et føre-var-prinsipp. Samtidig vet vi at vinterjakt er viktig for lokale jegere og har begrenset innvirkning på rypebestanden. Løsningen vi har falt ned på balanserer jaktinteressene, tradisjoner og en bærekraftig forvaltning, sier fungerende fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Kristian Eiken Olsen.

Vurderingen av vinterjakt på rype hviler hovedsakelig på to kilder: rypetelling før jakta og antallet ryper rapportert skutt under høstjakta.

Åpen og stengt

Statskog konkluderer med å stenge store områder for vinterjakt. De begrensede områdene som holdes åpne reguleres med kvoter på en til to ryper.

På statsgrunn utenfor statsallmenning i Midt-Norge og Sør-Norge er det etter en helhetsvurdering konkludert med å stenge for vinterjakt. Et unntak er et område i Namsskogan som forvaltes sammen med det lokale fjellstyret, hvor det åpnes for vinterjakt med dagskvote på en rype per jeger.

Livskraftig bestand

- Vi har hatt en god dialog med fylkeslagene i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Vi har en føre-var-preget og kunnskapsbasert rypeforvaltning, men har samtidig kommet fram til løsninger som ivaretar lokale jegeres tradisjoner. Vi vil følge utviklingen tett framover for å sikre at også framtidige generasjoner jegere har en livskraftig bestand å høste av, sier fungerende fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Kristian Eiken Olsen.