Lekaordføreren erkjenner at frykten for tvangssammenslåing blir sterkere

– Jeg er redd for tvang

Ørland, Vikna, Nærøy og Leka er de fire trønderkommunene som står på lista over aktuelle kommuner for tvangssammenslåing.

TVANG: Fylkesmann Inge Ryan har ikke foreslått tvangssammenslåing for Per Helge Johansen (til venstre) og Steinar Aspli, men Stortinget kan likevel komme til å fatte et vedtak om sammenslåing.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Jeg er ærlig på at jeg blir mer redd jo nærmere vedtaket i Stortinget kommer, erkjenner lekaordfører Per-Helge Johansen.

De er ikke noen offisiell liste over kommunene som risikerer tvangssammenslåing, men Aftenposten kunne torsdag bringe ei konkret liste der mellom 15 og 20 norske kommune kan bli slått sammen med tvang av Stortinget.

– Vi visste at vi sto på lista, sier ordføreren i Leka. Det var i møte med Kommunaldepartementet lekværingene ble forelagt lista over kommuner som kan bli delt i forbindelse med Kommunereformen, og på grunn av usikkerheten med Gutvik, kom Lekas navn fram, ifølge Johansen.

– Jeg oppfattet det slik at det ved påsketider skal bli avklart om den bebudete grenseendringa skal opp i Stortinget eller blir lagt vekk. Blir det endring av grensa, vil det bli en lengre prosess, tror ordføreren.

Det åpnes for tvang

Regjeringa kommer med sin proposisjon om hvilke kommuner som bør slås sammen til våren, og Stortinget skal fatte endelig vedtak før sommeren. Ifølge Aftenposten ønsker de fire samarbeidspartiene i regjeringa å bli enige om en kommunereform tidlig på nyåret. Ifølge avisa er stortingsrepresentant Frank Jensen Høyres talsmann for Kommunereformen. Jensen vil ikke kommentere navn på den nevnte lista, men sier til avisa:

– Dette er en frivillig basert reform, men Stortinget kan unntaksvis komme til å overstyre hovedregelen dersom det er gode grunner til det. Det kan finnes noen unntak som gjør at Stortinget går på tvers av kommunestyrevedtak.

Ordførerne er enige

Både nærøyordfører Steinar Aspli og lekaordfører Per-Helge Johansen har kommentert saken til Aftenposten. Begge viser til de demokratiske prosesser som har gått i kommunene og at folket har sagt nei. – Det vil være den totale undergravinga av lokaldemokratiet å likevel gjennomføre samnmenslåing, sier Aspli.

Per-Helge Johansen kan heller ikke forstå at det kan skje ei tvangssammenslåing ut fra selvråderetten i kommunene. Overfor NA erkjenner likevel lekaordføreren at han er både usikker og redd. Skepsisen gjenspeiler seg i kommune- styret. I siste møte ble det fattet fire vedtak der det påpekes usikkerhet rundt reformen og mulighetene for Leka til å stå alene framover.

– Tror du innerst inne at Leka kan stå alene i framtida?

– Vel, jeg tror vi kan det i vår levetid. Men jeg er selvsagt usikker og kan ikke være sikker før det endelige vedtaket blir fattet av Stortinget. Jeg var mer sikker tidligere. Det er som å gå til tannlegen; du blir mer redd når timen nærmer seg, for- klarer Per Helge Johansen.

– Kan det endre seg om Gutvik forsvinner?

– Nei, vi kan stå alene uten Gutvik, svarer ordføreren, som er svært sliten av reformsaken.

Ordføreren innrømmer at Gutvik-saken er et ømt punkt. Kommunestyret har vedtatt å bidra til vannverk i bygda, men vedtaksformuleringa åpner for at regninga kan havne i Nærøy om det blir ei grenseendring. «Leka kommune vil i løpet av første halvår 2017 ha på plass en intensjonsavtale om å overta Gutvik Vassverk innen tre år”, står det.

Det ordføreren frykter mest ved ei kommunesammenslåing er å miste mange deltids- arbeidsplasser på Leka.