Beste kvartermesteraspirant

KVM Asp Håkon Bakkebø Baadsvik fra Namsos ble i dag kåret til beste aspirant under avslutninga av aspirantperioden.

Heder Fra venstre: Kommandørkaptein Gleditsch, KVM ASP og prisvinner Håkon Bakkebø Baadsvik og sjef Sjøseksjonen – kapteinløytnant Storm-Trosdal.   Foto: Andrè Meling

NAMDALSAVISA

Ifølge kommendørkaptein Gleditsch framstår namsosingen som en ærekjær befalingsmann med et meget godt pågangsmot og med et stort ønske om å løse alle oppdrag etter beste evne.

– Han løser alle oppgavene og oppdrag på en særdeles tilfredsstillende og samvittighetsfull måte, hans ledermetodikk preges av å  være resultatorientert framfor å se begrensninger, dette er noe som igjen har gjort at han har opparbeidet seg mye tillit både hos under-, side- og overordnede.

Håkon Bakkebø Baadsvik påtar seg ofte mer ansvar en det som forventet av han. Dette har spesielt kommet frem i perioder med korte tidsfrister og høyt tempo.

– Selv under perioder med  korte tidsfrister og høy arbeidsbelastning, viser han at han innehar god arbeidskapasitet og overskudd til og ta gode beslutninger og lede underordnede.

Bakkebø Baadsvik har en meget naturlig ledertilnærming, er flink til og motivere og vise omsorg.

– Dette er noe som har gjort at han har fått naturlig autoritet hos han soldater. Han har gjennom hele rapporteringsperioden kontinuerlig søkt konstruktive tilbakemeldinger i den hensikt av å videreutvikle seg selv som leder. Dette er noe han har lykkes med i meget stor grad. Kvartermesteraspiranten har en samvittighetsfull og oppofrende tilnærming til arbeidet sitt. Dette verdsettes høyt hos hans kollegaer- spesielt nærmeste foresatte. Han viser til meget gode holdninger til en hver tid, og etterlever Forsvarets grunnverdier: Respekt, Ansvar og Mot.

Prisen ble delt ut av sjef avdeling soldatutdanning ved KNM Harald Haarfagre, Kommandørkaptein Gledidsch.