Nærpolitireformen

Dårlig nytt for Leka, Bindal og Flatanger

Verken Leka, Bindal eller Flatanger ble hørt i politiets endelige forslag til organisering i Trøndelag.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Torsdag formiddag la politimester Nils Kristian Moe fram politiets endelige forslag til hvordan strukturen i Trøndelag skal være.

Stortinget har gitt politiet i oppdrag å gjennomgå politiets lokale organisering (lensmannskontorer og politistasjoner og geografiske driftsenheter), og gjøre endringer som sikrer et bedre politi.

Tidligere i år ble et midlertidig forslag sendt ut til alle kommunene til høring, og både Flatanger, Bindal og Leka sendte inn innsigelser mot at deres lensmannskontor ble fjernet. Disse innsigelsene er imidlertid ikke blitt hørt.

I det første forslaget til struktur hadde politimesteren foreslått å redusere antall lensmannskontor i Trøndelag fra 26 til 13. Undervegs åpnet han for å beholde kontorene i Lierne, Hemne og Rissa.

Endelig forslag

Nå, i det endelige forslaget, er ytterligere fire lensmannskontor berget, men ingen av dem i Namdalen.

Det betyr at Trøndelag nå vil få 20 lensmannskontor. Kontorene i Selbu, Midtre-Gauldal, Værnes lufthavn og Åfjord er de fire nye kontorene som er berget.

I det endelige forslaget er det lagt opp sju politidistrikt.

Namdal politistasjonsdistrikt er ett av dem og vil bestå av kommunene Bindal, Vikna, Nærøy, Leka, Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid, Flatanger og Osen med tjenestestedene Namsos politistasjon, Nærøy lensmannskontor, Grong lensmannskontor og Lierne lensmannskontor.

Klagefrist

Når Politidirektoratet har besluttet ny tjenestestedsstruktur, starter en periode på åtte uker der berørte kommuner har anledning til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet på beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner.