Fire nye naturreservat i Namdalen

Det er i Statsråd i dag opprettet seks nye naturreservat i Nord-Trøndelag. Fire av disse er i Namdalen.

FIRE NYE Namdalen har i dag fått fire nye naturreservat. Her er Gudfjelløya i Røyrvik og Lierne kommune. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Områdene inneholder både boreal regnskog, kalkskog, bekkekløfter, edellauvskog og gammel skog under naturlig dynamikk, opplyser fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Områdene det er snakk om er:

  • Erikskulen, Namdalseid kommune
  • Oksdøla, Namdalseid kommune
  • Hemna, Namdalseid og Namsos kommune
  • Finnsåsmarka, Snåsa kommune
  • Storåa, Lierne kommune
  • Hemrasmarka, Stjørdal kommune

Områdene omfatter til sammen ca. 6524 da produktiv skog. Dette utgjør ca 0,1 % av produktiv skog i fylket. Etter dette er ca 5,6 % av produktiv skog i fylket vernet. Dette er beregnet ut fra anslaget på produktiv skog i Nord-Trøndelag, skriver fylkesmannen.