Stabilt sykefravær i Nord-Trøndelag

Sykefraværet har holdt seg stabilt i Nord-Trøndelag siden starten av 2015. Det totale sesongjusterte sykefraværet er nå på 6,1 prosent. Dette gir en svak økning på 0,2 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2015.

6,1 PROSENT Sykefraværet i Nord-Trøndelag er nå på 6,1 prosent.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nivået på sykefraværet i Nord-Trøndelag er noe høyere enn landsgjennomsnittet. For landet samlet sett var det totale sesongjusterte sykefraværet på 5,4 prosent i tredje kvartal 2016. Sør-Trøndelag ligger rett under, med 5,3 prosent.

Aktivt og systematisk

- Å få ned sykefraværet i fylket er en prioritert oppgave, som vi også over tid har jobbet aktivt og systematisk med, sammen med arbeidsgivere og leger. Likevel ser vi at vi har en del å gå på. Sykefraværet er for høyt, og i tillegg er vi lenger syke her, enn i de fleste andre fylker. Dette er bekymringsfullt, sier Lasse Sandø, avdelingsdirektør for marked og tjenesteutvikling i NAV Nord-Trøndelag. 

Syk i 57 dager

Gjennomsnittlig varighet på sykefraværene i Nord-Trøndelag er 57, 4 dager. Bare i Aust-Agder har befolkningen lenger sykefravær, med 59 dager. Oslo har klart kortest sykefravær, med 34,9 dager, mens landsgjennomsnittet ligger på 45,8 dager.

- Dette kan delvis forklares med at nordtrønderne har relativt høy gjennomsnittsalder, vi har et lavere utdanningsnivå enn f.eks. Oslo, vi har en stor offentlig sektor, der sykefraværet tradisjonelt har vært høyt, osv. Men vi må nok også stille oss spørsmålet om vi virkelig er så syke, sier Sandø.

Blant bransjene i fylket topper helse og omsorg statistikken, med et sykefravær på 8,2 prosent. Deretter følger transport og lagring med 6,7 prosent. Industrien har et sykefravær på 5,6 prosent, mens bygg- og anlegg ligger på 4,8 prosent.