Vegvesenet: Svært vanskelige kjøreforhold

Statens vegvesen melder om svært vanskelige kjøreforhold.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Årsaken er regn som fryser på bakken.

Underkjølt regn er regn som faller ned i et luftlag nær bakken med temperatur under null grader eller underkjølte vanndråper som faller til bakken. Begge disse formene fører til at dråpene fryser momentant til is når de treffer omgivelsene, og det var dette som gjorde at folk måtte trå ekstra forsiktig sist tirsdag, da Namdalen fikk merke det spesielle værfenomenet sist.

Alt av strøbiler kjører kontinuerlig, melder Statens vegvesen Midt.

Varselet gjelder både Nord- og Sør-Trøndelag.