Boligfelt i Hildresåsen utsatt

Åtte millioner til vegpakke

Overhalla kommunestyre vil bruke åtte millioner kroner i en egen tiltakspakke på kommunale veger i 2017.

PRIORITERT: Ti år etter at en gjeng skoleelver gikk ut i NA og mente krysset og skolevegen deres var trafikkfarlig, har Overhalla kommune endelig satt av en million kroner til å prioritere en oppgradering av krysset Svalivegen – Krabbstuvegen i 2017. ARKIVFOTO 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Det ble ingen store endringer i budsjettforslaget for Overhalla kommune for 2017 og økonomiplanen for de neste fire årene. Kommunestyret vedtok mandag ettermiddag et driftsbudsjett for neste år på 233,47 millioner kroner og et investeringsbudsjett for 2017 på 82 millioner kroner. Og selv om kommunestyret vedtok å ta opp nye 65 millioner kroner i lån neste år, styres det mot et driftsoverskudd på tre prosent og seks nye millioner i fondsavsetning. Målet er at kommunen ved utgangen av 2017 skal ha 50 millioner kroner på bok.