Deler ut en million til namdalske forskningsprosjekter

Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal og Nord universitet får en halv million kroner hver.

Støtte Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal og Nord universitet får en halv million kroner hver.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Regionalt Forskningsfond Midt Norge har bevilget penger til seks forskningsprosjekter med nordtrønderske aktører. Det ble i møtet i alt bevilget 5,8 millioner kroner til 12 prosjekter.

– Regionalt Forskningsfond Midt-Norge omfatter de to trøndelagsfylkene samt Møre og Romsdal og bevilger forskningsmidler både til bedrifter, kommuner og FoU-miljøer. Denne tildelinga viser at våre miljø har et økende fokus på forskning og de mulighetene som regionale forskningsmidler representerer, sier fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag fylkeskommune, Anne Marit Mevassvik som også er nestleder i fondsstyret.

Disse namdalske prosjektene får støtte:

1. Nord universitet i samarbeid med kommunene Snåsa, Overhalla, Namdalseid. Prosjekttittel: Nettbrettkommunikasjon i kreftsykepleie

2. Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal i samarbeid med Møreforskning, VAL, MSD Animal health Norge, Sinkaberg Hansen, Rørvik Fisk, Ove Morten Hagen. Prosjekttittel: 3-dimensjonal, bærekraftig sameksistens i havrommet: Laks, fiskeri og LUR (lite utnyttede arter).