Møte om flyrutetilbudet i Namdalen

– Det er vi som må snakke med Widerøes

Tirsdag møtte Namdal luftfartsforum og lokale næringslivsaktører statssekretær Tom Cato Karlsen for å fremme sine bekymringer rundt flyrutetilbudet i Namdalen.

FLYMØTE: Lokale politikere og næringslivsaktører møtte tirsdag representanter fra Samferdselsdepartementet for å drøfte konsekvensene av flyrutene som iverksettes 1. april. Fra venstre: stortingsrepresentant Elin Agdestein (H), bedriftsleder Nils Martin Williksen, Rørvik, adm. direktør Morten Nordstad, Pharmac, Namsos-ordfører Arnhild Holstad, Vikna-ordfører Amund Hellesø, fylkesråd Tomas Iver Hallem, leder Per Olav Tyldum, Namdal luftfartsforum, og Sidsel Bryne, Namdal luftfartsforum. På motsatt side av bordet: statssekretær Tom Cato Karlsen, underdirektør Per Kolstad, seniorrådgiver Andreas Neumann og rådgiver Astrid Kirkebø Elde. FOTO: SAMFERDSELSDEPARTEMENTETS INFOAVDELING 

NAMDALSAVISA

OSLO: – Møtet gikk greit. Vi møtte en statssekretær som ga uttrykk for å være villig til å lytte til oss. Jeg opplevde han som kunnskapsrik og han kunne føre en reel samtale rundt de utfordringene anbudskriteriene frambringer, sier leder for Namdal luftfartsforum, Per Olav Tyldum.