Endelig budsjett vedtatt etter to runder i kommunestyret

Lekabudsjettet kom i havn

Legger 1,1 mill. i sparebøssa for framtida.

SKRYTER AV RÅDMANN OG POLITIKERE: Ordfører Per Helge Johansen skryter av hvordan rådmann Solveig Slyngstad, administrasjonen og politikerne har jobbet sammen for å få årets budsjett i havn. 

NAMDALSAVISA

LEKA: – Vi har behandlet budsjettet i to runder. Det første budsjettet som rådmannen la fram var i balanse, men det inneholdt ikke noen buffer. Og under behandlinga i kommunestyret, ble det vedtatt, men det ble også sendt med ei melding i vedtaket om at politikerne ønsket at rådmannen skulle finne måter å redusere kostnader på slik at vi fikk lagt inn en buffer på 1,1 million i budsettet, forteller ordfører Per Helge Johansen i Leka.