Pharmaq vant vaksinestrid til 50 millioner

Pharmaq kan nå lansere sine egen PD-vaksine.

VELDIG FORNØYD: Administrerende direktør i Pharmaq, Morten Nordstad (til venstre) er fornøyd med utfallet i Borgarting lagmannsrett. Her med Arne Marius Fiskum.  

NAMDALSAVISA

SKOGMO: Etter å ha gått gjennom flere rettsrunder med tap om en vaksine mot laksesykdommen PD, har Pharmaq nå vunnet fram i Borgarting lagmannsrett.

Saken går på at Patentstyret i 2014 forlenget et monopol på PD vaksine som hindret andre leverandører å komme inn på markedet. Nå har Borgarting lagmannsrett avgjort at dette monopolet ikke skal opprettholdes og det igjen gjør at andre aktører nå kan tilby alternative vaksiner mot PD. Pharmaq har vært forhindret fra å lansere sin egen vaksine mot PD grunnet dette monopolet.

- Selskapet ser nå frem til å få markedsadgang for sin PD vaksine som har vært klar lenge og de ønsker å gi norsk oppdrettsnæring et godt alternativ i bekjempelsen av PD sykdommen, skriver de i ei pressemelding til NA.

Det er selskapet Intervet/MSD Animal Health, eid av selskapet Merck, som har hatt monopol for vaksine mot laksesykdommen PD. Egentlig skulle dette monopolet vare til oktober 2015. Før det gikk ut, ga Patentstyret Intervet fem års ekstra beskyttelse frem til 2020.

Pharmaq gikk til sak for å få opphevet dette monopolet og under den pågående rettstvisten har Pharmaq aktivt blitt hindret fra å komme på markedet.

– Dommen er ikke overraskende og det er gledelig at vi har fått medhold i at det forlengede monopolet ikke skulle vært gitt, sier Morten Nordstad, administrerende direktør i Pharmaq.

Behandlingen av saken i rettssystemet har kostet til sammen rundt 50 millioner kroner i saksomkostninger.