Trafikkfarlig konteiner fjernet fra Havnegata

Konteineren var plassert tvers over to handikapplasser i Havnegata, rett foran en fotgjengerovergang – og der har den stått midt i julerushet. Politiet ga tirsdag Norsk Gjenvinning pålegg om å fjerne konteineren.

SPERRER Konteineren fra Norsk Gjenvinning, innleid av ISS, har sperret to handkapplasser og dessuten utsikten til fotgjengerfeltet i Havnegata.  Foto: Espen Fossland

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det har vakt reaksjoner at konteineren fra Norsk Gjenvinning – innleid av ISS – har fått stå og okkupere parkeringsplasser i sentrumsgatene midt i den travleste tida før jul.

Trekker ut tida

Men hvorfor har den fått stå så lenge?

Det er parkeringsformann Gunnar Tronslien i Namsos kommune som svarer:

– Jeg ga en midlertidig tillatelse til ISS for en dag eller to. ISS har vært hyret inn for å rydde i lokalene til Danske Bank, og hadde behov for å ha konteiner i henholdsvis Herlaugs gate og Havnegata, opplyser Tronslien.

Men nå har konteineren stått mye lenger enn de omsøkte par dagene.

– Det er et problem med anleggsfolk at de sier at konteinerne skal stå bare få dager, men så trekker det ut i tid. Det er det som har skjedd her, og det er en uting, sier Tronslien.

Ingen politimyndighet

– Hva sier du til at konteineren tar opp to handikapplasser midt i julerushet?

– Det er en ubeleilig plassering av konteineren, svarer han.

– Kan du få gjort noe for å fjerne konteineren?

– Nei. Jeg har ikke utstyr for å fjerne konteineren, og noen form for sanksjoner kan jeg ikke sette i verk. Jeg kan bare ta gateleie etter antall kvadratmeter konteineren tar opp, sier Tronslien og legger til:

– Vi har ingen politimyndighet i slike saker.

Må fjernes tvert

Lederen i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Arnulf Bergum, er ikke imponert over at konteineren er plassert over to handikapplasser i sentrumsgatene midt i det verste julerushet.

– Vi i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har henstilt flere ganger om at det må tas hensyn til handikapplassene i byen. Det er viktig at de er tilgjengelige, sier han.

Han mener plasseringa foran en fotgjengerovergang, dessuten er trafikkfarlig.

– Det er en uholdbar situasjon. Vi forventer at konteineren blir fjernet omgående, sier Bergum og legger til:

– Selv om ISS har fått muntlig tillatelse av kommunen til å ha konteineren utenfor bygget, hadde vi ærlig talt forventet at de ikke satte konteineren over to handikapplasser. Det er få nok handikapplasser fra før av i Namsos.

VANSKELIG Å SE Fotgjengeren er vanskelig å se for bilen som kjører ned Havnegata.  Foto: Espen Fossland

 

Mer søppel

Det var Marius Skei i eiendomsavdelinga hos ISS som fikk muntlig tillatelse av kommunen til å ha konteineren stående i Havnegata.

– Men tillatelsen var på et par dager og konteineren står der fremdeles?

– Det var mye mer søppel enn forventet, svarer Skei.

– Du er kjent med at konteineren beslaglegger to handikapplasser?

– Ja, det er jeg, men det virket ikke som det var så nøye med plasseringa, sier han og forsikrer om at han har mast på Norsk Gjenvinning om å fjerne konteineren nå.

– Vi har purret og purret Norsk Gjenvinning om å hente den.

Pålegg fra politiet

Innsatsleder Tore Strøm hos Politiet i Namsos og Fosnes var tirsdag i Havnegata for å se på konteineren. Etter befaringa ga politiet Norsk Gjenvinning pålegg om å fjerne den.

– Det er kritikkverdig at den sto på handikapfeltet, og plasseringa rett foran fotgjengerfeltet er så alvorlig at vi har gitt bedriften pålegg om å fjerne konteineren. Det forventer jeg at de etterkommer, sier Strøm.

Og det ble det. Tirsdag ettermiddag ble konteineren fjernet.