Ber NTE skjerpe inn kravene til Tunnsjøen

Tørt NA skrev om Lilly Staldvik og vannstanden i juli i år. Hun fortalte da at hun aldri hadde sett vannstanden så liten før.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

TUNNSJØEN: Grunneiere rundt sjøen har skrevet et klagebrev til NTE der de ber om at reguleringskravene til Tunnsjøen strammes inn slik at det blir normale tilstander og normal vannstand ved sjøen i perioden 1. juli til 1. oktober.

– Da slipper vi flere slike sommere med stygge og miljøskadelige forhold, skriver grunneierne.

– Vi tar det for gitt at heller ikke NTE ønsker å ha det slik med de miljøkrav vi kjenner til at dere er pålagt å oppfylle både rundt Tunnsjøen og i deres øvrige produksjonsnatur.

Tørrlagt

Grunneierne skriver videre at strandsonen er avgjørende som matområde for ørreten i sjøen – og hele beitesonen for ørret har vært tørrlagt sommeren 2016.

– Vi er også kjent med at vannstanden har vært så lav også utover høsten at de kjente røyegrunnene (gyteplassene for røya) har vært tørrlagt og årets gyting ble ødelagt. Det flotte høstfiske ble også ødelagt da garnplassene var tørrlagt.

– Vi har gjennomlevd en sommer 2016 med særdeles utrivelige forhold ved Tunnsjøen da vannstanden har vært alt for lav. Det er dokumentert i media at gamle folk ved sjøen aldri har opplevd så lav sommervannstand. Da det sommer 2015 var unormalt høy vannstand er strandsonen blitt svært slitt/påvirket, og det gjør inntrykket av sjøen med unormalt lav vannstand svært stygt, skriver grunneierne.

– Lite vi får gjort

Administrerende direktør i NTE Energi AS, Kenneth Brandsås, bekrefter at NTE har mottatt brevet.

– Det første vi skal gjøre er å sette oss ned å besvare brevet, men kort forklart var 2015 et ekstremt bløtt år, mens 2016 var et ekstremt tørt år, sier Brandsås.

– Ei utfordring vi hadde i sommer var at det var en feil på en bryter på Tunnsjø kraftverk, men uansett ville det ha blitt lite vann. Vi gjør det vi kan, og med så lite nedbør er det begrenset hva vi får gjort, legger han til.