Forskningspenger til Ytre Namdal og NYN

Havbunnen sjekkes i 3D

Digitale kart som viser havbunnen vil åpne for sambruk av allerede båndlagt oppdrettsareal.

SPENNENDE PROSJEKT: Rögnvaldur Gudmundsson i NYN har fått en halv million for å se på bruk av tredimensjonal kartlegging under havoverflata. 

NAMDALSAVISA

OTTERSØY: – Dette er et veldig spennende prosjekt. Vi er svært glade for at Regionalt forskningsfond Midt-Norge har sett verdien av prosjektet som vi nå har fått 500.000 kroner for å gjennomføre, sier daglig leder i Næring i Ytre Namdal IKS, (NYN) Rögnvaldur Gudmundsson.