Helgesen mener han står fjellstøtt

Miljøvernministeren avviser Kiærs påstander, og mener han ikke hadde annet valg enn å omgjøre fellingsvedtakene.
NAMDALSAVISA

OSLO: – Vilkårene for felling i naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen må være oppfylt for at regjeringen skal kunne tillate lisensfelling. Regjeringen ba derfor Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurdere spørsmålet. Lovavdelinga konkluderte med at det ikke er hjemmel for felling av ulvene i noen av de fire aktuelle revirene. Det er et faktum ingen kan se bort fra, skriver miljøvernminister Vidar Helgesen (H) i en e-post.

Han avviser også Kiærs påstand om at han har overprøvd Stortingets vedtak.

– Stortinget legger til grunn at regjeringen skal følge Norges internasjonale forpliktelser i Bernkonvensjonen. Partiene fra ulveforliket i vår, Høyre, Frp, Ap og KrF slo fast at «forvaltninga av ulv skal skje innenfor rammen av internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven, skiver Helgesen som heller ikke vil melde seg ut av Høyre.

– Jeg står fjellstøtt på Høyres program, formålsparagraf og regjeringsplattformen.