Skolene i Nord-Trøndelag ligger på snittet

Standpunkt- og eksamensresultater i videregående skoler er klare.

Snittet Olav Duun vgs. ligger på omtrent gjennomsnittet i landet på årets karaterer. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Eksamensresultatene viser at Nord-Trøndelag ligger noe under i engelsk, omtrent på gjennomsnittet i norskfagene, og både over og under gjennomsnittet i de ulike matematikkfagene, sammenlignet med resten av landets videregående skoler.

Når det gjelder standpunkt, viser resultatene at Nord-Trøndelag ligger omtrent på gjennomsnittet for landet i både engelsk, norsk og matematikk.

Her kan du se en oversikt over standpunkkarakterene på de forskjellige skolene i Namdalen: