Fredet ulv - fritt vilt

Foto:  Foto: scanpix

«Helgesen er nå fritt vilt blant mange av sine egne.»

Skal vi ha ulv i Norge?
Du må velge et alternativ
NAMDALSAVISA

Miljøvernminister Vidar Helgesen (H) har fredet 32 ulver, men han har gitt grønt lys for at 15 ulver kan skytes. Helgesen er nå fritt vilt blant mange av sine egne – en rekke høyrevelgere i distriktene forlanger Helgesens hode på et fat og at han sparkes ut av regjeringa. 

Fylkesleder Anders Kiær i Nord-Trøndelag Høyre tok i går et kraftig oppgjør med Helgesen i NA. Hans hovedargument for å felle ulven er at Høyre skal verne om eiendomsretten og ta hensyn til det lille mindretallet som må ta ei unødig høy belastning for det flertallet ønsker. Det vil si sauebønder, reindriftseiere og befolkninga som føler utrygghet. 

Dette kan på mange måter minne om konfliktene vi opplevde i Namdalen med bjørn. Det ble opprettet soner den gangen også hvor rovdyra skulle fredes, men at man åpnet for å ta ut skadedyr. Problemet da, og nå med ulven, er at rovdyra ikke ser grenser. Dessuten er det ikke enkelt å ta ut skadedyr. Mange bønder opplevde at søknadene om å få felle skadedyr trakk ut i tid. Vi kjenner alle resultatene av det – sauenæringene i Namdalen er nærmest utradert.


 

Rovdyrdebatten har alltid skilt befolkninga og splittet politiske partier, og slik vil det nok være i lang tid ennå. Det er trist å oppleve at forkjempere på begge sider av denne saken opplever trusler og ubehag. Det tjener ingen.

Slagbjørnene i Namdalen gjorde beviselig store skader. Det samme kan en ikke dokumentere at ulven har gjort i like stor grad. Ulven er rødlistet og i forhold til internasjonale forpliktelser, kan ikke Norge skyte disse ulvene, noe også flertallet på Stortinget har bestemt.

Det er nå opp til det samme flertallet å sørge for at ulvestammen ikke kommer ut av kontroll, slik at vi kan ha ei bærekraftig utmarksnæring. Det klarte de ikke i Namdalen.


Partitopp mener ulvefredning strider med partiets grunnverdier

– En katastrofe for distriktene

Høyres fylkesleder i Nord-Trøndelag går hardt ut mot eget parti og partifeller etter at miljøvernministeren omgjorde fellingsvedtaket for ulv.