Fikk ikke svar på søknad i desember – forventer svar i februar

Fv 17-prosjektet: – Står klar med spaden

Så fort Stortinget har behandlet bompenge-søknaden, står Statens vegvesen klar til å starte på Fv 17-prosjektet.

IKKE BEHANDLET Statens vegvesen håpet å få behandlet bompengesøknaden til nye fylkesveg 17 før årsskiftet – men må vente til tidligst februar med å få svar. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Samferdselsdepartementet kommer ikke til å behandle bompengesøknaden før 2016 er omme – men Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen tror ikke ferdigstillelsen av nye fylkesveg 17 blir forsinket av den grunn.

Nå har de entreprenør på plass som skal bygge 8,8 kilometer med Fv 17 på sørsida av Hjellbotn i Steinkjer og Verran kommune.

– På denne strekninga skal vi bygge ei 580 meter lang bru over Beitstadsundet. Vi skal også bygge 5,8 kilometer ny Fv 720 fra Strømnes til Malm i Verran. Den nye vegen går langs Beitstadsundet. Utover det skal vi gjøre tiltak langs den 5,6 kilometer lange strekninga fra Dyrstad til Østvik i Steinkjer, sier seksjonssjef Brønstad og legger til:

– Så fort søknaden blir ferdigbehandlet, står vi klare til å starte opp, sier Brønstad.

– Vi har i samråd med fylkesrådet valgt entreprenør for å ligge i forkant. Vi hadde regnet med at bompengesøknaden skulle bli behandlet i 2016, men nå har vi fått bekreftet at den ikke vil bli behandlet før neste år. Vi jobber for at den skal bli vedtatt så raskt som mulig når Stortinget samles igjen etter nyttår, og da er håpet at det skal være klart i februar.

Åpning høsten 2019

– Med utgangspunktet i det kjører vi fortsatt anskaffelsen i håp om å få et positivt vedtak, sier Brønstad om valget av Odd E. Kne AS som entreprenør for prosjektet.

– Når blir det oppstart?

– Vi er forberedt på alt. Den dagen vi får positivt vedtak, står vi klare til å starte ut i felten så fort som dagen etter, sier Brønstad.

– Får vi gjennom behandlinga før februar 2017, mener vi at vi skal komme i mål med det opprinnelige tidsskjemaet med trafikkåpning senhøsten 2019, sier seksjonssjefen.

– Når starter bompengeinnkrevinga?

– Den starter ikke før vi åpner for trafikk, sier Brønstad.

BYGGEKLARE ... men venter på søknadssvar. – Vi har fått bekreftet at den ikke vil bli behandlet før neste år, sier seksjonssjef Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen.  Foto: Erlend Malmo

 

Innenfor budsjett

– Hvordan ligger dere an i forhold til opprinnelig budsjett?

– Vi ligger så godt som tilnærmet på budsjett. Det ligger godt innenfor området av vårt overslag, sier Brønstad som imidlertid ikke valgt det billigste anbudet.

Statens vegvesen fikk inn åtte anbud, og har valgt å bruke anbudet som var det tredje billigste – 1,6 millioner kroner dyrere enn laveste anbyder.

– Dette handler om at det foreligger andre kvalifikasjonskrav enn bare økonomi, svarer Brønstad.