Skal forske på sørsamisk språk og kultur

Få kjenner hele historien til sørsamene

Få utafor, og heller ikke så mange innafor, det sørsamiske området kjenner kulturen til sørsamene. Det skal ei gruppe forskere på Nord universitet endre på nå.

SØRSAMISK KULTURLANDSKAP: Gamme ved Stekenjokk-vegen, øst for Røyrvik. I bakgrunnen ser vi fjellet Sipmehketjahke på grensa mellom Norge og Sverige. Foto: Asbjørn Kolberg 

NAMDALSAVISA

Levanger: Målet med prosjektet er å øke kunnskapen og bevisstheten om sørsamisk kultur og historie. Man ønsker å finne svar på hvordan sørsamisk identitet har blitt forhandlet fram i ulike møter med majoritetskulturen, og hvordan både sørsamene og majoritetsbefolkninga på ulike vis har påvirket utviklinga.