Forskere har påvist 306 jerv i Norge

Forskerne har oppsummert DNA-analysene av jerveskitt og hår, og kommet til at det er 306 forskjellige individer på norsk jord. Det er en god økning fra året før.

ØKER: I fjor var det en nedgang i registrerte jerv, men i år har antallet økt med 37 individ. 

NAMDALSAVISA

KONGSMOEN: Det samles årlig inn biologiske prøver fra jerv over hele landet i regi av Statens naturoppsyn (SNO) og andre aktører. Rovdata utfører deretter genetiske analyser for å ta fram en DNA-profil fra prøvene. DNA-profilen utgjør en unik ID-kode som kan tilbakeføres til ett bestemt individ i bestanden.