Har ikke landet nye ruter ennå

Ingen flyavklaring i 2016

Flyplasskommunene i Namdalen fortsetter dialogen med Widerøe etter nyttår med håp om endringer i det framlagte ruteopplegget.

FORTSETTER DIALOGEN Widerøe er fortsatt i dialog med Namsos og Vikna kommuner om hvor mange flyavganger fra Namsos og Rørvik det skal være etter 1. april 2017. Fram til nå har Namsos hatt fire daglige flyginger. Spørsmålet er om et fly blir vekk.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har en god tone og jeg har godt håp om at vi på nyåret kan bli enige med Widerøe om justeringer av flyrutene til Rørvik og Namsos, sier viknaordfører Amund Hellesø.