Ja til familiebarnehage

NAMDALSAVISA

JØA: Kommunestyret i Fosnes har godkjent vedtektene for Salsnes familiebarnehage som skal åpne 1. februar.

Kommunestyret vedtok i høst midlertidig stenging av barnehagen ved Salsnes oppvekstsenter og det har siden da vært jobbet for å etablere et tilbud.

Kommunen står som eier av familiebarnehagen og den er knyttet til Jøa barnehage med felles styrer og vikarordning. Barnehagen vi holde til i de samme lokalene som tidligere.