Scene til Fyret

NAMDALSAVISA

JØA: Flerbrukshuset Fyret mangler scene og Fosnes kommunestyre sa før jul ja til å delta i et spleiselag for innkjøp av 40 kvadratmeter med sceneplattinger.

Innkjøpet vil koste 122.500 kroner og kommunen vil bidra med 66.000 kroner, medlemmer i Jøa kulturforum med 25.500 kroner og Jøa kulturforum 30.000 kroner.

Kommunestyret ba samtidig om at det blir nedsatt et utvalg som skal se på behovet for investeringer i utstyr knyttet til Fyret.