IMDI trenger mye hjelp fra kommunene også i 2017:

Ordinære flyktninger trenger bosted

Selv om bosettingsbehovet for enslige mindreårige flyktninger går ned, så er det stort behov for mottak av ordinære flyktninger. IMDIs prognoser for Midt-Norge er 2.015 personer i 2017.

ROS: Kommuner i Midt-Norge får ros fra IMDI for bosetting. Her et bilde av de første flyktningene som kom til Kolvereid. Bildet er fra en kirkegårdsdugnad. 

Nord-Trøndelag har i hele år ligget litt etter de øvrige fylker i kapasitetsutnyttelse, men bosetter nå for fullt.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Norske kommuner mottok forleden et informasjonsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om bosettingsbehovet for vedtaksplasser i 2017.