Slik skal vi feire 100 år med NA

FOR EGEN REGNING

Fotomontasje 

NAMDALSAVISA

Ved nyttår går NA inn i det som blir vårt jubileumsår. Det er hundre år siden det som ble NA ble etablert i 1917.

Når en runder 100 år er det en anledning til å skue bakover, og trekke fram høydepunktene i en utrolig endringstid. Det kommer vi nok også til å gjøre, men det er ikke det som skal gjennomsyre NAs jubileumsår. Det kommer ingen jubileumsbok eller hyllestskrift over hva NA har gjort eller betydd. I stedet skal vi se framover, med den solide historia i ryggen, og stake ut kursen for hva NA skal være de neste 100 årene.

Derfor vil du som leser oppleve at NA engasjerer seg enda mer i lokalsamfunnet i året som kommer. Det er ikke så ofte det skjer ting i Namdalen uten at NA er involvert på en eller annen måte. I NAs visjon står det at vi skal bidra til samfunnsutviklinga i Namdalen. Det betyr at foruten å gi ut avis hver dag, er vi også opptatt av å skape grunnlag for vekst, og at Namdalen skal bli et bedre sted å bo.

I vårt jubileumsår kommer stolthet til å være et nøkkelord. Vi skal være stolt over plassen vi kommer fra, og det som er skapt med grunnlag i skogen, kysten og elva. Med den stoltheten skal vi gå framtida i møte.

Gjennom det neste året har NA satt seg som mål å gjennomføre ti forskjellige prosjekter, som alle skal gi noe tilbake til våre lesere – og kanskje etablere noe varig for ettertida – enten det er i form av minner, opplevelser, eller noe vi kan være stolte av.

Vi begynner allerede 2. januar – med å intervjue den første av 100 namdalinger du skal få møte gjennom året. Vi vil ha din hjelp til å finne de som gjør deg litt ekstra stolt over å være namdaling. Det kan være hverdagsmennesker som gjør en forskjell, eller de som inspirerer eller løfter fram andre.

Alle de som kommer i avisa blir også invitert til vår store jubileumsfest – som skjer nyttårsaften 2017. Den datoen markerer den formelle overgangen fra det som var avholdsbladet Alles Vel til Namdalens Socialdemocrat, og som seinere ble Namdal Arbeiderblad og Namdalsavisa.

Nyttårsaften 2017 er også den siste dagen Nord-Trøndelag fylke eksisterer. Etter nesten 200 år går Trøndelag tilbake til å være ett fylke. Om det er tilfeldig at NAs bursdag og bursdagen til nye Trøndelag skjer samme dag er ikke godt å si – men for oss i NA er det en naturlig dato å markere og se framover på hva vi kan skape i et nytt Trøndelag.

I et nytt Trøndelag blir det enda viktigere at NA er talerøret for Namdalen, og løfter fram det som vi skal være stolte av. Samtidig gir et nytt Trøndelag nye muligheter for den som vil gripe dem, og ikke er redd for endringene som uansett kommer.

Fram til den store nyttårsfesten i NTE Arena 31. desember 2017 skal vi altså gjennomføre et nytt prosjekt nesten hver måned, som sier noe om hva vi ønsker å bidra med som avis og samfunnsaktør.

Vi begynner 28. januar – med ei fotoutstilling med bilder fra Namdalen. Dette er ikke ei utstilling av nyhetsbilder som du ser i avisa til vanlig, eller landskapsbilder som det allerede finnes mange av fra vår utrolige landsdel.

I stedet har vi gitt en fotograf i oppdrag å tolke temaet «Spor» i Namdalen. Det er blitt en fantastisk reise i hvordan namdalinger, og andre, har satt sine spor gjennom de siste hundre årene, og mer til. Vi gleder oss til å vise dere dette, som altså stilles ut på Kunstmuseet Nord-Trøndelag i januar og februar.

 

Starten på det som skulle bli NA skjedde allerede en forsommerdag i 1915, sa sliperiarbeider Wilhelm Flotvik satte seg i færingen sin på Salsbruket, og rodde fem mil til Kjøløya og Skage på Kolvereid, og inn til Opløfjorden, for å samle kausjonister til et lån for å starte avis.

Det tok to år til før det ble en realitet, men historien om hvordan Flotvik rodde rundt i færingen langs kysten i ytterdistriktet for å starte avis er fascinerende.

Derfor blir en av våre prosjekter i 2017 å bygge en færing, sjøsette den og seile den langs Namdalskysten på kryss og tvers, som en jubileumsseilas fra Nordlandsbåtregattaen i Bindal i juni til landgang på Småværet i Flatanger litt senere på sommeren.

Det hele skal selvfølgelig sendes direkte på nett, slik vi har tradisjon for i NA. Når vi i år klarte å sende direkte fra en kano langs hele Namsen, og fra en Opel Ascona 1977-modell fra Namsos, via Kirkenes, Hammerfest, Vinstra og Kvål til London, skal vi nok klare dette også.

Vi håper denne turen neste år skal knytte historiene, stoltheten og verdiskapinga langs kysten enda tettere i bevisstheten til alle namdalinger, og kanskje enda flere enn det.


På spark NA-redaktør Gunnar Solum og journalist Alfred Sandmo. 

Slike reiser, som kombinerer reportasje og historie, er ikke noe nytt i NAs historie. En av de mest legendariske NA-redaktører, Gunnar Solum, beskriver i et bilag i forbindelse med at NA i 1980 flyttet fra Sverres gate til Havnegata, det han kaller et idiotisk påfunn med å dra med spark på elveisen ned Bogna i Bangdalen.

Han dro også på en sagnomsust reportasjereise til Amerika, i sporene til mange namdalinger.

Det skal vi også gjøre. I 2017 er det 175 år siden en av de mest kjente namdalingene, Hans Barlien, døde. Stortingsmannen, eventyreren og oppfinneren er blitt myteom-spunnet som den første som forsøkte å konstruere et seilfly i Norge, og fly fra fjøstaket i Barlia i Overhalla. Mer spor etter seg satte han i forbindelse med innføringen av formannskapslovene i 1837, som er grunnlaget for lokaldemokratiet vi har i dag. Neste år er det 180 år siden han utvandret fra Overhalla og Namdalseid til Iowa i USA, der han altså døde fem år seinere.

– Namdalens da Vinci

Carl Ivar reiste til USA for å finne grava til Hans Barlien. Neste år arrangerer Namdalsavisa leserreise dit, for å reise et minnesmerke over den historiske overhallingen.

 

I vårt jubileumsår skal vi finne igjen sporene etter denne eventyreren, som dro fra Namsens bredd til Mississippielva. I brev heim beskrev han at den billigste reiseruta til Iowa der han slo seg ned var å dra til New Orleans, og så følge Mississippielva med hjuldamper oppover. Det skal vi selvfølgelig også gjøre. Riktignok ikke med hjuldamper hele vegen, da det slett ikke er den billigste reisemåten lenger. Men en eventyrlig ferd som setter søkelys på utfartstrang, skaperlyst og pågangsmot – helt i NAs ånd – blir det iallfall. Denne turen blir det mulig for deg som leser selv å oppleve. Det er også en tradisjon vi har hatt i NA, å invitere med våre lesere på tur. I år selvfølgelig til London og Royal Albert Hall, men vi har også hatt turer til fjerntliggende reisemål som Samburuland i Kenya og Kina, og etter hvert mange turer med Hurtigruten.

Les mer og meld deg på her!

Dette er altså bare noen av de forskjellige prosjektene vi tenker å gjennomføre i jubileums-året. Vi røper ikke alt nå. Noen overraskelser kan det bli, men det som kommer til å gå igjen er at vi ønsker å gi noe tilbake til deg som leser. Enten det er i form av historier, opplevelse, eller å skape en verdi som vi kan være stolte av også i de neste 100 årene.

Jeg vil ønske alle et godt nytt år, og gleder meg til å feire det gjennom hele året med dere alle sammen.