100 år i bygdas tjeneste

Kulturnavet i Harran

Samfunnshuset i Harran avsluttet jubileumsåret med å motta Grong kommunes kulturpris.

STORSALEN: Det er god plass både på scenen og i salen i Harrans storstue. Her inne har det skjedd mye gjennom hundre år. Mangeårig styremedlem Svein Erik Fiskum håper at det igjen skal bli mye liv og røre i Harran samfunnshus. 

NAMDALSAVISA

HARRAN: – Den største opplevelsen jeg har hatt her, er nok da Nord-Trøndelag teater hadde to fullsatte forestillinger her i 2008. Det var «Nabosommer» med vår egen Kristoffer Sagmo Aalberg i en av hovedrollene. Han var nok en viktig grunn til at det ble to fulle hus.