135 omkom i trafikken – fire i Nord-Trøndelag

135 mistet livet på norske veger i 2016. Det er 18 flere enn i 2015. For tredje år på rad omkom ingen i juletrafikken.

Vegdirektør: Terje Moe Gustavsen  Foto: Knut Opeide

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Åtte har mistet livet i desember-trafikken i år mot ti i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Flest dødsuykker i 2016 har det vært i Rogaland (15), Buskerud (14) og Akershus (12), mens Aust-Agder (2), Oslo (4), Telemark (4), Sogn og Fjordane (4) og Troms (4) har hatt færrest.

– Dette er nedslående. Selv om tendensen over tid er at det er stadig tryggere på vegene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Statens vegvesens foreløpige tall viser 135 trafikk-drepte i 2016. 117 menn og 18 kvinner.

– Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men et markant trekk i 2016 har vært en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som fører til utforkjøringsulykker. Menn mellom 45 og 64 år utgjør hele 1 av 3 omkomne. Dette er en kraftig økning i forhold til tidligere år. Utforkjøringsulykker utgjør mer enn 1 av 3 dødsulykker, sier Gustavsen.

I Nord-Trøndelag omkom fire i trafikken mot fem i fjor.

– Om vi lykkes med å få farten ned vil mange av disse dødsulykken vært forhindret, sier Gustavsen.