Ny ordning for naturskade fra nyttår

På dagen 25 år etter nyttårsstormen ble et nytt system for behandling av natur-skade innført.

NY ADRESSE Fra nyttår er det ikke lengre lensmannen som skal kontaktes hvis man skal kreve naturskade. Nå skal henvendelsen skje direkte til Landbruksdirektoratet.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Den norske naturskadeordninga ble etablert i 1961, og er unik i global sammenheng. Statens naturskadefond har betalt ut erstatninger når naturen på en eller annen måte skader noe som ikke dekkes av vanlig forsikring. Skader på veger, kaianlegg, bruer og jordareal er eksempler på situasjoner det kan være aktuelt å kreve naturskade.

Fra 1. januar gjelder den nye naturskadeloven som blant annet innbefatter at Statens naturskadefond opphører, og oppgavene flyttes til Landbruksdirektoratet som også tidligere har tatt hånd om saksbehandlingen.

– Slik ordninga har vært fram til nå har den som har fått en skade først klarert med forsikringsselskapet at det ikke er type skade som dekkes av forsikringen, og så tatt kontakt med lensmannen for å få utført et lensmannsskjønn. Denne igjen rapporterer til oss som saksbehandler saken, sier seniorrådgiver Gunnar Syverud i Landbruksdirektoratet.

Nå er det den skadelidte selv som skal rapportere skaden digitalt inn til direktoratet.

Den som har fått skaden er også pliktig til å dokumentere skadene som har skjedd skriftlig og med bilder.