Sats på lærlinger

Dette er spesielt et problem blant gutter

NAMDALSAVISA

Stor mangel på lærlingplasser har vært en gjenganger i årevis. Nå skjer det heldigvis noe i positiv retning. Fra årsskiftet blir det stilt krav om lærlinger i bedrifter som utfører oppdrag for det offentlige. I tillegg signaliserer både Høyre og Ap økt tilskudd til lærlingplasser. Snart vil det bli gitt like mye i tilskudd til lærlinger som det koster å ha en skoleplass.

Helt siden Reform 94 ble innført har det vært et stort problem at mange av de unge som velger yrkesfaglig studieretning i videregående skole har blitt stående uten nødvendig lærlingplass. I fjor manglet 9.000 av de aktuelle elevene lærlingkontrakt.

Nå presser regjeringa derfor på for å bedre situasjonen. Fra nyttår skal det derfor være lærlinger på alle bygg og anlegg pluss ved tjenester som det offentlige betaler for. Eleven har selv ansvar for å skaffe seg lærlingplass, men det offentlige skal altså legge bedre til rette enn det som har vært tilfelle så langt.

Det er på høy tid at det nå satses mer på å gi fagarbeidere et løft, både i volum og i form av økt status. Bedriftene trenger både gulrøtter og pisk. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil Norge i løpet av få år komme til å mangle over 90.000 fagarbeidere. Det er positivt å registrere at Høyre og Ap vil øke lærlingtilskuddet. Høyre går inn for å gi like mye i lærlingtilskudd som det koster å ha en skoleplass. Det samme har Ap tidligere foreslått.

Det er mange som, med rette, savner sløyden i skolen. Vi trenger et fag som fokuserer på praktisk arbeid som trearbeid, tømring, elektronikk og konstruksjon. Mer praktisk undervisning rettet direkte mot arbeidsmarkedets behov vil kunne bidra til å redusere frafallet i skolen. Dette er spesielt et problem blant gutter.

De siste fire årene har lærlingtilskuddet økt med 20.000 kroner og ligger nå på 148.030 kroner per plass. En yrkesfaglig skoleplass koster i år 166.000 kroner. Å likestille her vil koste staten rundt 420 millioner kroner årlig. Ei slik økning vil være et godt bidrag for å stimulere bedrifter til å ta inn flere lærlinger. Men minst like viktig er signaleffekten ved å verdsette lærlinger på linje med skoleelever. Slike signaler må ikke undervurderes som effektive virkemidler. Det kan bidra til å heie fram enda flere fagarbeidere.