«Nye Namsos» følger tidsplanen

Mens Steinkjer og Verran jobber for å framskynde kommunesammenslåinga, følger arbeidet med å etablere «nye Namsos» oppsatt tidsplan.

Leder arbeidet: Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad leder arbeidet med etablering av «nye Namsos». 

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – Fosnes, Namdalseid og Namsos har vedtatt at kommunesammenslåinga skal skje fra 1. januar 2020. Vi vil trenge tida, også fordi det samtidig vil kreve sitt å avvikle Midtre Namdal samkommune, sier Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad som leder den midlertidige fellesnemnda som jobber med kommunesammenslåinga.