Valgets kval i Overhalla

NAMDALSAVISA

Etter forslag fra Johan Tetlien Sellæg (Sp) har Overhalla kommunestyre vedtatt at kommunen i løpet av 2017 skal melde seg ut av enten Visit Namdalen eller Foreningen Kystriksvegen, slik at Overhalla blir medlem i bare en reiselivsorganisasjon fra 2018. For 2017 har kommunestyret vedtatt å videreføre avtalen med Visit Namdalen og bevilget 89.523 kroner i samlet medlemsavgift. Et videre medlemskap er avhengig av at selskapets eierform endres for å gi kommunene mer styring.