– Peker seg ut som et område hvor kunnskap mangler

Norsk institutt for naturforskning (Nina) søker om midler til kartlegging av hønsehauk i Nord-Trøndelag.

VIL OPPDATERE DATABASENE: Forskere må belage seg på gamle og ubekreftete data om hønsehauken i fylket vårt. Derfor håper nå Nina at Fylkesmannen vil bevilge penger for kartlegging.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – En har nå opplysninger om hønsehauk på ca. 140 lokaliteter i fylket, men mye av dette er gamle og ubekreftete data, skriver Torgeir Nygård i Nina i søknaden til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.