Nytt ledningsnett for vann og avløp

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det pågår arbeid med nytt ledningsnett for vann og avløp i Ivar Aasens veg på Bjørum. Det skal legges separate ledninger for spillvann og overflatevann, nye vannledninger, samt at det skal skiftes kummer og sluker.

 Arbeidet vil starte fra vestsida av gata fram mot Mellomvegen. Arbeidet vil vare ei stund fordi det må graves opp mot fire meter ned i grunnen. Ivar Aasens veg vil bli stengt for gjennomkjøring og det vi bli periodevis stenging av vanntilførselen.