Historiske Ellinor Marita Jåma

– Trøndelag blir fattigere uten oss i reindrifta

Ellinor Marita Jåma fikk æren av å avslutte den aller siste nyttårskonferanse i Nord-Trøndelag. Hun svarte med å utfordre tilhørerne på kunnskapsnivået om samisk kultur og historie.

Opp og fram: Ellinor Marita Jåma så litt tilbake, men aller mest opp og fram, da hun avsluttet årets nyttårskonferanse. 

NAMDALSAVISA

STEINKJER:– Håpet mitt er at når våre etterkommere møtes om hundre år, så har de bedre kunnskap om samene enn dere. For dessverre er kunnskapen fortsatt mangelfull. La oss håpe at Trøndelag tok grep og gjorde samisk kultur til noe hverdagslig.