Grong Høyre

Ulvesabotasje

  Foto: Lars Jørgen K. Moen

NAMDALSAVISA

Under Stortingsvalgkampen i 2013 var det et sentralt budskap for Høyre at rovdyrbelastningen skulle ned. Vi var mange Høyreentusiaster på grunnplanet som var glade for det budskapet. Noen av oss lever tett på rovdyr og vet hvilken belastning det er. Stor rovdyrbelastning er ikke forenlig med Høyres verdier verken når det gjelder respekten for enkeltindividet, for privat eiendomsrett og næringsmuligheter samt for lokalsamfunn.

De fleste av oss som har opplevd ulv i nærmiljøet, er ikke så entusiastiske for ulv etterpå. Det er vanskelig å skjønne hvorfor det er så viktig for Norge å gjeninnføre ulv etter at den opprinnelige for lengst var utryddet, enten ulven nå er russisk eller fra dyrehageoverskudd.

Det var ingen stor glede å spore i ulvesona da H, Frp, Ap og KrF i vår ble enige om et ulveforlik. Med de bestandsmål som ble vedtatt, blir det fortsatt en stor belastning av ulv.

Men ulveforliket innebærer også at ulv skal forvaltes så nær bestandsmålet som mulig. Rovviltnemndenes vedtak om uttak av revir innenfor ulvesona er derfor helt i tråd med Stortingets vedtatte forlik. Det vil fortsatt være igjen nok ulv etter uttak, og vel så det. Hvordan er det mulig at et departement (KLD) overkjører Stortingets forlik og påstår at jakten er ulovlig?


 

Ulv i Norge var overhodet ikke tema da Norge forhandlet om Bern-konvensjonen. Slik sett har Norge overhodet ingen forpliktelser når det gjelder å gjeninnføre ulv. I tillegg er Bern-konvensjonen som konvensjoner flest, romslig, med rom for unntak og for skjønnsutøvelse.

KLD har bevisst bestilt en for snever tolkning av naturmangfoldsloven, med formål å stoppe ulvejakten innenfor sona. Så vidt vites, var det også grundige juridiske vurderinger som ble gjort før Stortinget vedtok sitt ulveforlik. Og som selvfølgelig konkluderte med at forliket, og dermed mulighetene for uttak over bestandsmålet, er i harmoni med norsk lovgivning.


 

Det er ikke nytt at KLD kjører sitt eget løp når det gjelder rovdyrforvaltning. Over flere tiår har departementet bevisst sabotert de vedtak som støtter beitenæringene. Stortinget prøver gang på gang etter beste skjønn å vedta det de tror er en balansert rovdyrforvaltning med tosidig målsetting, slik at det også skal være plass til andre interesser som f.eks. beitedyr.

Når det kommer til praktisk forvaltning, kjører miljødepartementet sitt eget løp, hvor oppformering av mest mulig rovdyr og skvising av andre interesser går igjen. Det er stor mangel på politikere som ønsker eller evner å overstyre departementet. Det trengs en kraftig opprydding i embetsverket i KLD.


Partitopp mener ulvefredning strider med partiets grunnverdier

– En katastrofe for distriktene

Høyres fylkesleder i Nord-Trøndelag går hardt ut mot eget parti og partifeller etter at miljøvernministeren omgjorde fellingsvedtaket for ulv.