Flere får ungdomsstraff i Trøndelag

Vold, trusler og krenkelser

Trøndelag ligger på Norgestoppen når det gjelder straff og oppfølging av ungdom gjennom Konfliktrådet.

MYE Å GJØRE: 273 av sakene konfliktrådene i Trøndelag fikk inn i 2016 omhandlet vold, trusler og krenkelser.  Foto: Illustrasjonsbilde.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Konfliktrådene i de to trøndelagsfylkene har mottatt 892 saker i 2016. Av disse utgjør straffesakene 366.

592 av sakene er henlagte saker fra politiet og henvendelser fra parter, offentlige etater eller private aktører. Dessverre er vold,trusler og krenkelser tema i 273 av sakene, 47 omhandler familievold.


I 67 av sakene er ungdom mellom 15 og 18 år er idømt ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. To av sakene har ført til ungdomsstraff, resten er overført som ungdomsoppfølging.


Reaksjonene består av et ungdomsstormøte der lovbryteren møter dem som er blitt utsatt for handlingen, en ungdomsplan med krav som må gjennomføres – og et oppfølgingsteam som følger ungdommen i den perioden straffen varer.


Sakstyper 2016; annen konflikt utgjør 152 saker, nærmiljøkonflikter 52 saker, seksualkriminalitet 18 saker, narkotika og rus 74 saker, skadeverk og innbrudd 90 saker, naskeri 78 saker, tyveri av motorkjøretøy 16 saker, økonomiske saker 76 saker, annen kriminalitet 36 saker.

I alt har 997 gjerningspersoner vært part i Konfliktrådene i Trøndelag. Gjerningspersonenefordeler seg på 332 kvinner og 665 menn. Av disse er 311 i alderen 15 – 18 år. 400 klagere har vært part og fått saken sin behandlet i 2016.

Konfliktrådene i Trøndelag har til disposisjon 72 meklere som legger til rette for møtene.