Mål om felles planverk våren 2019

Kystsoneplan i emning

Hvilke deler av Namdalskysten kan brukes og hvilke deler må vernes? Det er noe av det en ny kystsoneplan skal svare på.

KYSTSONEPLAN Det startes nå et arbeid med mål om en felles kystsoneplan for Namdalen som blant annet skal omfatte arealbruk og arealer til havbruk, fritidsformål og annet. Vikna kommune og Sør-Gjæslingan vil kunne bli en del av en slik plan. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Skal vi lykkes med å selge en slik plan og et slikt planarbeid til kommunene, må et klart mål være å tilby en bedre plan enn hva de allerede har i dag, mener ordfører Olav Jørgen Bjørkås i Flatanger.