Mentor i landbruket

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Norsk Landbruksrådgivning inviterer til et forsøk med mentorordning i landbruket. Både unge produsenter som søker mentor og gårdbrukere som vil bistå kan søke/melde seg.

Mentoren må være en erfaren produsent innen tradisjonelt landbruk eller andre landbruksbaserte næringer. Produsenten som får mentorhjelp må være under 35 år og gjerne ny innen sin produksjon eller en som skal gjøre store endringer i drifta. Søknadsfristen er satt til 12. januar.