Ny rundkjøring

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Statens vegvesen planlegger at krysset mellom Fv 17 og E6 på Asphaugen skal utformes som ei rundkjøring når nyvegen fra Selli til Asp skal bygges. I dag er avkjøringa til Fv 17 utformet som et T-kryss og det er også tilfelle i planene som er utarbeidet.

Til Trønder-Avisa sier Statens vegvesen at ei rundkjøring kan være vel så hensiktsmessig og at Samferdselsdepartementet støtter planene. Det er uklart når den nye E6-traseen blir bygget.