Rekordhøyt strømforbruk i 2016

Fjoråret ble et rekordår både for produksjon og forbruk av strøm.

NY REKOR Med et forbruk på 132.3 TWh strøm satte vi ny forbruksrekord i Norge i fjor. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: En foreløpig oversikt fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at norske kraftverk produserte/leverte 148,8 TWh strøm i fjor. Den forrige rekorden, fra 2012, var på 147,7 TWh.

Det betyr at vi har hatt ei tredobling av produksjon og forbruk her i landet på 50 år.

Noe av forklaringa til den økte produksjonen er de store snømengdene i 2015 som ga rikelig med vann i kraftmagasinene ved inngangen til 2016.

– I tillegg bidrar utbygginga av nye vannkraftverk til at den samla produksjonskapasiteten for fornybar strøm har økt, uttaler vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Samtidig nådde også bruttoforbruket nye høyder. I 2016 brukte vi 132,3 TWh strøm. Den forrige rekorden på 131,2 TWh skriver seg fra 2010 som var et kaldt år i værsammenheng.

Økt forbruk i kraftkrevende industri og befolkningsøkning er viktige årsaker til forbruksveksten.

– I tillegg er nye forbruksgrupper, som blant annet elbiler og datasentre med på å øke strømforbruket, sier Sanderud.