Venter stabile strømpriser framover

Strømsjokket avlyst

I fjor høst ble det fra flere hold varslet en vinter med vedvarende høye strømpriser. Det har så langt ikke slått til.

PRISNEDGANG: En mild vinter så langt har medvirket til at strømprisene har gått ned den siste måneden g spotprisen ligger nå i underkant av 30 øre per kilowattime. Og nå som den nye forsyningslinja mellom Sogndal og Ørskog er satt i drift påvirker det også strømprisen i Midt-Norge. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Den siste måneden har spotprisen gått ned og det er heller ingen tegn som tyder på kraftige prishopp framover, sier kraftforvalter Frode Myrland i NTE.